Գրանցում

Անունը պետք է լինի 3 նիշ և ավել
Ազգանունը պետք է լինի 3 նիշ և ավել
Գաղտնաբառը պետք է լինի 8 նիշ և ավել
Համարը պետք է լինի 9 նիշ և ավել